PRIVATLIVSPOLITIK

Vi værner om dit privatliv

 

Bon-fire ApS er ansvarlig for alle personoplysninger, som du giver os. For Bon-fire ApS er det vigtigt, at du som kunde skal føle dig tryg, når du handler med os pr. telefon eller via email samt når du besøger vores hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv er vigtigt for os og et punkt, som vi tager særligt hensyn til i vores forretningsprocesser.

For at du skal kunne gøre brug af vores tjenester, har vi behov for at indsamle og behandle dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik vedrørende personoplysninger indeholder information om, hvordan vi behandler, opbevarer og håndterer dine personoplysninger. Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som har virkning i
Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Hvem er vi

Bon-fire ApS

Vores webstedsadresse er: https://www.bon-fire.dk

Bon-fire ApS er dataansvarlig

Bon-fire ApS er dataansvarlig for de data, der indsamles via besøg på vores hjemmeside og for de personoplysninger, der afgives og er nødvendige i forbindelse med konkurrencer og evt. kommentarer på siden (pt. ikke muligt og relevant) samt når du bruger kontaktformularen. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.

Som dataansvarlig har Bon-fire ApS ansvaret for alle de personoplysninger, du giver os, eller som vi indsamler eller får i forbindelse med køb, eller når du abonnerer på nyhedsmails fra Bon-fire ApS. (Pt. udsendes der dog ingen nyhedsmails og der indsamles således ikke data fra abonnenter.)

Bon-fire ApS kontaktoplysninger er følgende:

Bon-fire ApS
Abildvej 5C, DK-5700 Svendborg
E-mail: bon-fire@bon-fire.dk
Tlf.: +45 62 20 26 23
Adm. direktør og ansvarshavende: René Stage
CVR-nummer: 29446172

 

Hvilke personlige data vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng, som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se, om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet, da andre besøgende muligvis vil kunne spore disse. Pt. er det dog ikke muligt for besøgende at uploade billeder til https://www.bon-fire.dk.

Kontaktformularer

Oplysninger, som vi kan indsamle direkte fra dig, når du kontakter os via webstedets kontaktformular omfatter dit navn, e-mailadresse, telefonnummer samt din besked til os.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar eller i kontaktformularen på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år. Det er dog pt. ikke muligt at kommentere på siderne eller blogindlæggene for besøgende.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind på Login Forum, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Analytics

Vi anvender cookies og andre værktøjer til webanalyse f.eks. Google Analytics, til at indsamle oplysninger om dig automatisk og levere en bedre oplevelse, når du bruger Bon-fire ApS hjemmeside samt interagerer med os på vores profiler på de sociale medier. Oplysninger, vi indsamler automatisk, omfatter f.eks. likes og kommentarer.

Dine personoplysninger gemmes primært i Danmark og EØS-området. Via Google Analytics fremsendes oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside også til Google i USA med henblik på at indsamle webstatistik. Yderligere oplysninger finder du i vores oplysninger om cookies ovenfor. Dine oplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at udføre vores tjenester (f.eks. opfylde en aftale med dig) eller så længe det er fastsat ved lov.

 

Hvem vi deler dine data med

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores forretningspartnere, der behandler personoplysninger på vegne af Bon-fire ApS i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne politik vedrørende personoplysninger, fx ved en reklamation, og dermed kan de have midlertidig adgang til dine personoplysninger. Dette sker altid i henhold til en skriftlig leverandøraftale, der sikrer, at behandlingen foretages iht. gældende lovgivning på området.

Såfremt dine oplysninger overføres til tredjelande (f.eks. USA), sikrer vi, at nogle af de følgende juridiske sikkerhedsforanstaltninger finder anvendelse: beslutningen om at et land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, Privacy Shield mellem EU og USA, standardkontraktklausuler eller dit samtykke. Oplysninger overføres aldrig til tredjelande uden nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger.

For at opretholde den bedst mulige service vil oplysningerne blive videregivet til underleverandører, der er engageret af os. Dette betyder for eksempel,

• at dine oplysninger er gemt hos vores leverandører af IT-tjenester

• at oplysninger om dit besøg på vores websted overføres til Google i USA via Google Analytics, oplysninger om sikrende retsmidler findes på support.google.com
• at personoplysninger kan videregives om nødvendigt iht. gældende lov eller myndighedernes krav med henblik på at varetage Bon-fire ApS juridiske interesser eller at opklare, forhindre eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer
• at vi kan dele dine oplysninger med en potentiel køber eller sælger, hvis vi sælger eller køber virksomheden eller aktiver. I tilfælde af en erhvervelse af Bon-fire ApS eller deres aktiver kan dine personoplysninger overføres til tredjemand.
Ud over det ovennævnte formidler/sælger/udveksler vi aldrig dine oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for Bon-fire ApS.

 

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er, så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø. Pt. er det dog ikke muligt for besøgende at kommentere på bon-fire.dk

For brugere som opretter sig på vores websted (ifm. Login Forum), gemmer vi også den personlige information, de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

 

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

 

Rettigheder til dine personoplysninger

• Korrektion, tilføjelse eller sletning – du har altid ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at anmode om, at vi korrigerer eller opdaterer dine personoplysninger eller sletter visse personoplysninger. Sletning sker, forudsat at der ikke er økonomiske eller juridiske forretninger mellem dig som kunde og Bon-fire ApS (f.eks. Ubetalte fakturaer), at der ikke er nogen juridisk forpligtelse for Bon-fire ApS til at behandle data, eller ethvert andet retsgrundlag for behandling.
• Begrænsning af forarbejdning og dataportabilitet – under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Du har også ret til at få adgang til dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til overførsel til en anden dataansvarlig.
• Forespørgsler og klager – hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger, der opbevares af os, eller spørgsmål om denne politik vedrørende personoplysninger, bedes du kontakte os (for kontaktoplysninger, se punkt 2 “Hvem er vi” ovenfor).
Du bedes kontakte os, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger; så vil vi gøre vores bedste for at imødegå dine klager. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Hvis vi imidlertid efter din opfattelse ikke opfylder dette løfte, gør vi opmærksom på, at du også har ret til at indgive en klage til datatilsynet eller anden myndighed, der etableres i fremtiden.

 

Hvor vi sender dine data hen

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Pt. kan besøgende ikke skrive kommentarer på bon-fire.dk

 

Hvordan vi beskytter dine data

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab samt mod uautoriseret ændring, videregivelse eller adgang til oplysningerne. Hos Bon-fire ApS beskytter vi dine oplysninger ved hjælp af kryptering hos vores leverandører af IT-tjenester.

IT-leverandørinfo i forbindelse med https://www.bon-fire.dk

LimeCity ApS
CVR-nr.: 36909676
Trigevej 9
8382 Hinnerup

LimeCity ApS anses i henhold til dataforordningen som værende databehandler for Bon-fire ApS’ websted, da data behandles på en hostet løsning hos LimeCity ApS, og backup ligger på servere hos LimeCity ApS.

Yderligere IT-leverandør til Bon-fire ApS er:

system-team ApS
CVR-nr.: 29217467
Abildvej 5A
5700 Svendborg

system-team ApS anses i henhold til dataforordningen som værende databehandler for Bon-fire ApS, da Bon-fire ApS’ systemdata behandles på systemer, som ejes og administreres af system-team ApS i henhold til indgået samarbejdsaftale samt databehandleraftale, og backup således også ligger på servere hos system-team ApS.

 

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads

Databehandleren (LimeCity ApS samt system-team ApS) underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige (Bon-fire ApS), hvis Databehandleren bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.
Underretningen skal indeholde de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de træffede samt planlagte afhjælpende foranstaltninger.
Under hensyntagen til behandlingens karakter, bistår Databehandleren så vidt muligt den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder.

Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, bistår Databehandleren den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende den Dataansvarliges:

a)         Behandlingssikkerhed

b)         Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder

c)         Underretning om brud på persondatasikkerheden til registrerede

d)         Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse

e)         Forudgående høringer

 

Yderligere information

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Bon-fire ApS, skal du rette henvendelse til Bon-fire ApS på e- mail: bon-fire@bon-fire.dk
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Se endvidere overordnet fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter (ikke kun for websitet bon-fire.dk) i Bon-fire ApS Persondatapolitik